sar logo2
pic1 pic2 pic3 pic4 pic5 pic6 pic7 pic8 pic9 pic10 pic11
preload image preload image

grupphusfastgrupphus3

Grupphusområden

Utöver unika villor, har vi projekterat flera grupphusområden till olika husföretag, där vi även tagit fram respektive typhus. Vi kan stolt säga att det blev över 1000 st. villor byggda av ”våra hus” i Skåne.

Bland annat har vi ritat Skanskas flera omtyckta typhus: som FREJA, VIKEN, FYREN, ODEN.

Vi har lyckats att framgångsrikt kombinera kostnadseffektivitet, funktion, estetik och kvalitet samt skapa hållbara byggnader och miljöer som överträffar kundernas förväntningar.

(Klicka på bilderna nedan för att se dessa i större format!)
RSS